Här läggs löpande nyheter ut angående Lingontassen Kennel

lingonJag kommer att para Lingontassens Forever Molly vid nästa löp hane medelas  när parning har skett  det kommer bli sobelt eller trf